KATEGORIE

VYHLEDÁVÁNÍ

ADMINISTRACE
 Zabezpečené (SSL) přihlášení.

RSS

 

 

Duševní vlastnictví
Omezit na:   jazyk:

stránkování článků | 0-7 | 7-14 | 14-21 | 21-28 | 28-35 | 35-42 | 42-49 | 49-56 | 56-63 | 63-70 |

Geiger, C. Promoting Creativity through Copyright Limitations: Reflections on the Concept of Exclusivity in Copyright Law
 Vydáno 24. 01. 2011 | Typ příspěvku: Publikace | Jazyk: Angličtina

Autor se v článku zamýšlí nad možností stimulovat kreativitu jinak než přiznáním exkluzivních práva autorovi. V první části navrhuje kontury systému autorskoprávní ochrany, který by byl příznivější k aplikaci výjimek z autorského práva. V fruhé části pak analyzuje, zda je takový systém slučitelný s auktuální autorskoprávní regulací na mezinárodní a evropské úrovni.

 

 

Plný text z Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law.

| Detail | Autor: Matěj Myška |
 
Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access-Publikationen (Spinler, G.)
 Vydáno 2006 | Typ příspěvku: Publikace | Jazyk: Němčina

Otevřený přístup (open access) znamená bezplatný neomezený online přístup k vědeckým výstupům, zejména k plným textům článků publikovaných v recenzovaných časopisech, ale i k dalším informačním zdrojům. Publikace komplexně analyzuje zejména autorskoprávní otázky související s tímto fenoménem.

 

Plný text v němčině.

| Detail | Autor: Matěj Myška |
 
The Five Indicia of Virtual Property (Blazer, Ch.)
 Vydáno 2006 | Typ příspěvku: Publikace | Jazyk: Angličtina

Autor se v tomto článku snaží podat právní charakteristiku "virtuálního vlastnictví". Zároveň popisuje dotčené zájmy jak uživatelů virtuálních světů a her, tak jejich provozovatelů. Zabývá se i dopady sekundárních trhů s virtuálním vlastnictví.

Plný text článku je dostupný ve formátu pdf zde.

| Detail | Autor: Matěj Myška |
 
Code 2.0 (Lessig, L.)
 Vydáno 2006 | Typ příspěvku: Publikace | Jazyk: Angličtina

Inovovaná verze klíčové publikace amerického teoretika práva kyberprostoru zabývající se zejména otázkami regulovatelnosti kyberprostoru.

 

 

 

Kniha ve formátu pdf.

| Detail | Autor: Matěj Myška |
 
Remix: Making art and commerce thrive in the hybrid economy (Lessig, L.)
 Vydáno The Penguin Press, 2008 | Typ příspěvku: Publikace | Jazyk: Angličtina

Ve své nejnovější knize se "guru" internetového práva Lawrence Lessig pokračuje ve zkoumání role autorského práva v prostředí internetu. Lessig navrhuje změnit současný model autorského práva tak, aby lépe odpovídal společensko-technické realitě a zároveň důrazně volá po ukončení tzv. "copyright wars".

 

"We, as a society, can't kill this new form of creativity. We can only criminalize it. We can't stop our kids from using the technologies we give them to remix the culture around them. We can only drive that remix underground."

 

Recenze na webu TIME.

 

Kniha ve formátu pdf.

 

 

| Detail | Autor: Matěj Myška |
 
The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom (Benkler, Y.)
 Vydáno New Haven, CT: Yale University Press, 2006 | Typ příspěvku: Publikace | Jazyk: Angličtina

Kniha amerického profesora z Yaleovy univerzity pojednává zejména o změnách ve vytváření a sdílení kulturních statků, znalostí a informací podmíněných rozvojem komunikační sítě internet. Yochai Benkler v ní dále diskutuje možné dopady pokusů o přespřílišnou regulaci internetu a otázky síťové neutrality.

Stručná recenze a přehled obsahu knihy k dispozici na webu Financial Times.

 

Samotná kniha ve formátu pdf.

 

Ke knize autor zřídil i Wiki stránku, která prakticky demonstruje v knize teoreticky demonstrované teorie o tom, jak internet umožňuje např. naprosto novou formu interakce mezi čtenáři a autory, jakož i kreativní zpracování textu.


| Detail | Autor: Matěj Myška |
 
No Place Like Home for Making a Copy: Private Copying in European Copyright Law and Consumer Law
 Vydáno Berkeley Technology Law Journal, 2007 | Typ příspěvku: Publikace | Jazyk: Angličtina

Článek od N. Helbergerové a P. Hugenholtze analyzuje problematický vztah autorského práva a práva ochrany spotřebitle v souvislosti s pořizováním rozmnoženiny pro osobní potřebu.

 

Dostupný z: http://ssrn.com/abstract=1012305

| Detail | Autor: Matěj Myška |
 

 

This website is hosted by the Institute of Computer Science

© Masarykova univerzita 2007-2011 | Založeno na phpRS. | Webmaster